sobota 6. srpna 2016

GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM

Současně existující globální finanční systém respektuje prakticky celý svět, přičemž tento systém v podstatě slouží pouze lidem velkých peněz, kterým umožňuje ve výsadním postavení vládnout světu a v neomezené míře využívat všechno co svět poskytuje. Lidé velkých peněz podporují existenci společenské vědy zvané "ekonomie" přesto a nebo právě proto, že celá "ekonomie" je jen uměle nafouknutá bublina. Je nafouknutá pomocí velkého množství nesmyslných výrazů, které v konečném důsledku jsou jen prázdnými pojmy. Nic neznamenají, nic nevyjadřují, nic neřeší. Je to jen o jednom, jak zakrýt krádež za bílého dne. K tomu je možné dodat, že ekonomie je věda založená na dogmatických premisách vycházejících z předpokladu, že lidi jsou většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž v podstatě platí zákony džungle. ¨V současném zastaralém a nefunkčním pojetí ekonomie prognózují ekonomové budoucnost podobně jako meteorologové počasí. Současné pojetí stávající společenské vědy "ekonomie" je odsouzeno k zániku. V budoucnosti např. budou dříve či později měny všech států nahrazeny jednotnou světovou měnou. Rozmanitost měn na celém světě usnadňuje organizátorům podvodů a korupce beztrestně páchat jejich odsouzeníhodnou činnost. Dovedete si představit, kolik zbytečné práce odpadne ve všech peněžních ústavech až přestanou existovat všechny směnárny atd., když na celém světě budou mít všichni lidé v peněženkách stejné barevné papírky? Dovedete si představit, jak se usnadní a zmenší objem práce všech spekulantů na burzách, všech ekonomů, plánovačů, statistiků, prognostiků a lidí pracujících v podobných profesích? Poměrně častý je názor, že špatný výkon ekonomiky není důsledkem selhání ekonomické politiky, ale lidí, kteří syslí své peníze. Záporné úrokové sazby, které byly zavedeny v některých zemích, jako ve Švýcarsku, a hrozí v dalších zemích, způsobily, že se lidé vyhýbají daním z vkladů tím, že vybírají své úspory z bank v bankovkách velkých nominále. Ve Švýcarsku, například, poptávka po 1,000 frankových bankovkách prudce stoupla. Tyto velké bankovky tvoří nyní 60% švýcarské měny v oběhu. Reakce vkladatelů na záporné úrokové sazby vede k tomu, že neoliberální ekonomové vyzývají ke zrušení bankovek velkých hodnot, aby se lidem ztížilo držet své peníze mimo banky. Jiní neoliberální ekonomové chtějí zrušit hotovost zcela a ponechat pouze elektronické peníze. Elektronické peníze nelze z bankovních vkladů vybrat, vyjma jejich utracením. V situaci, kdy jedinými penězi budou elektronické peníze, mohou finanční instituce použít záporné úrokové sazby k tomu, aby ukradly úspory svých vkladatelů. Lidé se pokouší uchýlit ke zlatu, stříbru a jiným formám soukromých peněz, ale ostatní metody placení a spoření by byly zakázány a vlády by prováděly provokační operace, aby potlačily vyhýbání se elektronickým penězům a uvalovaly by tvrdé pokuty. Tento obrázek ukazuje, že vlády a ekonomové se spojili proti tomu, aby občané dosáhli jakékoliv finanční nezávislosti z osobních úspor. Tvůrci politiky, kteří mají kontrolu nad našimi životními hodnotami, si cení svých pletich více, než našeho dobra. Vlády slouží několika mocným zájmovým skupinám, jejichž agendy vedou k destrukci hostitelských ekonomik. Převádění pracovních míst střední třídy do zahraničí přesouvá příjem a bohatství od střední třídy vedení a vlastníkům korporací, ale také zabíjí domácí spotřebitelský trh pro zahraniční zboží a služby. Když si vedení korporace půjčí od bank, aby posílilo cenu akcií a své bonusy tím, že odkoupí veřejně držené akcie korporace, jsou budoucí zisky konvertovány na úrokové platby bankám. Pokud budoucí tok příjmů nenastane, mohou být společnosti zabaveny, stejně jako vlastníci domů, a banky se stávají vlastníky korporací. Za přesouvání pracovních míst do zahraničí a konverze stále více příjmových toků na platby bankám je k dispozici stále méně pro utrácení za zboží a služby. Výsledkem je masivní nárůst nesplacených zůstatků, které nelze nikdy splatit. Jsou to právě tito lidé, kteří jsou nejméně schopni obsluhovat dluh, kteří jsou zasaženi drakonickými poplatky. V Evropě jsou zabavovány a konfiskovány celé země. Řecko a Portugalsko byly donuceny k likvidaci národních aktiv a systémů sociálního zabezpečení. V celém západním světě se finanční systém stal vykořisťovatelem lidí a přítěží a ztrátou pro ekonomiky. Existují pouze dvě možná řešení. Jedním je rozbít velké banky do menších a do lokálních subjektů, jaké existovaly před koncentrací, kterou deregulace podpořila. Druhým je jejich znárodnění a jejich provozování výlučně v zájmu obecného blaha obyvatel. Je na čase začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě, plánovitě, centrálně, globálně realizovat. Jedna z možných cest řešení naznačeného problému je popsána v dopisu všem lidem na planetě, který byl zveřejněn např. na: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

úterý 26. července 2016

Komentáře k článkům věnovaným terorismu a budoucnosti lidstva

------ V závěru článku je napsáno, že ředitel Centra pro balkánská studia v Prištině Fadil Lepaja tvrdí, že boj s příznivci ISIS je globálním problémem. Každý, kdo jen trochu sleduje světové dění, nemůže nevidět, že existence terorismu ve formě mnoha různých organizací představuje vážný globální problém. Lze předpokládat, že nebude dlouho trvat a okolnosti si vynutí vznik globální koalice pro boj proti všem formám terorismu. Existence takové globální koalice může usnadnit vznik globální organizace, která bude představovat nové spravedlivější mírové uspořádání světa. ------ Soros a všichni nekřesťansky bohatí miliardáři usilují především o to, aby se zachoval stávající globální finanční systém. Proto všichni tito miliardáři podporují řešení nejrůznějších pseudoproblémů, které v podstatě od potřebné změny stávajícího globálního finančního systému odvádí pozornost. Více je uvedeno v Dopisu všem lidem na planetě: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html ------Je chvályhodné, když se jednou ročně setkají představitelé téměř všech světových mocností na summitu G7, kde se snaží řešit globální problémy lidstva. Výsledky těchto setkání jsou bohužel dost žalostné. Stejně neúspěšná v řešení globálních problémů je také OSN. Je zřejmé, že organizace, která by mohla efektivně řešit globální problémy lidstva v podstatě neexistuje, což je vážný nedostatek. Jednu možnou cestu k vytvoření takové globální organizace popisuje „Dopis všem lidem na planetě“, který byl zveřejněn např. na: http://miloslav7.blogspot.cz/…/otevreny-dopis-vsem-lidem-na… ------Z hlediska pozitivního vývoje globálního politického uspořádání lidstva bude vystoupení Británie z EU krok nesprávným směrem. Nastolení nového globálního politického systému, který nikdy v minulosti neexistoval, není utopie. Nastolit globálně spravedlivý politický systém, jehož podstata bude vycházet ze všeho, co se v minulosti osvědčilo, je nanejvýš žádoucí. ------"Co mohou udělat obyčejní lidé? Když všichni malí a slabí dělají totéž, změní všechno! Lze to změnit, neboť je to nutnost!" V současném politickém uspořádání světa pořád platí: peníze=bohatství=moc. Je neoddiskutovatelným faktem, že i na začátku 21. stol. pořád existuje na zemi mnoho bohatých velmi inteligentních lidí, kteří svůj um a schopnosti soustřeďují na vzájemné soupeření, které nepřináší žádné hodnoty, ale naopak války, tj. maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot. Je nejvyšší čas začít něco globálně v lidských vztazích měnit. Solidní přežití lidstva vyžaduje zásadní změnu reálných mezilidských vztahů nejen v mezinárodní politice. Z hlediska možnosti dosažení míru na celé planetě vypadá poslední vývoj mezinárodní politiky nadějně. Např. americký prezident Barack Obama nabídl Belgii veškerou pomoc k vyšetření teroristických útoků v Bruselu. "Musíme být spolu v boji proti terorismu bez ohledu na národnost či rasu či víru," zdůraznil Obama při projevu v kubánské metropoli Havaně. V čínské TV prezident Miloš Zeman konstatoval, že se ČR vymanila z vlivu USA a EU, což v podstatě znamená, že se lidé v ČR přidali k "mírovému táboru světoobčanů". ------Zatím bohužel mezi Moskvou a Washingtonem neexistuje vojenská spolupráce v boji s terorismem, ale dříve či později se v boji proti terorismu sjednotí celý svět. V návaznosti na zasedání Světové rady míru ve Varšavě, které probíhalo záměrně současně s vrcholovým jednáním NATO, je možné upozornit na existenci Hnutí za zachování civilizace a života na zemi. Toto hnutí založené Petrem Chobotem má následující základní Programové cíle: 1.Odstranit ze života každého člověka bolest, nemoc a životní omezení v maximální možné míře a maximálně efektivně 2.Vytvářet ty nejlepší podmínky pro rozvoj lidského vědomí včetně dosahování a porozumění jeho transpersonálních oblastí 3.Maximálně omezit prostor pro ekonomickou, politickou a náboženskou manipulaci a jiné zneužívání lidských bytostí 4.Cíleně přispívat k odstraňování cenzury znemožňující racionální veřejnou diskuzi na tabuizovaná témata vědy, jako je mimosmyslové vnímání, život po životě, mimozemské aktivity na Zemi, alternativní zdroje energie atd. 5.Anulovat veškeré snahy o destabilizaci současné lidské civilizace ze strany diktátorských režimů, globálních gangsterů a nezodpovědných sociálních experimentátorů 6.Posilňovat v každém člověku systematicky touhu po poznávání a osvobození se z nevědomosti, která je tím nejhorším otroctvím a největším rizikem pro každého jedince, lidskou civilizaci a v současné době i pro celou biosféru planety Země 7.Vytvářet systematicky a efektivně podmínky pro všeobecné prosazení takového modelu lidské společnosti po celém povrchu planety Země v rámci, kterého mohou lidské bytosti prožívat své životy důstojně a naplňovat je neomezeným studiem, sebezdokonalováním – a to v dokonalém vzájemném respektu a láskyplné hravosti Základní myšlenky uvedeného hnutí v podstatě souzní s obsahem mého "Dopisu všem lidem na planetě" ------Současná mezinárodní politika, tj. zavedené vztahy mezi jednotlivými státy, neumožňují účinně řešit globální problémy, tj. i problém uprchlíků. Je nejvyšší čas, aby spolu začali zodpovědně jednat představitelé všech existujících států, a to je prakticky nemožné, protože dosud neexistuje na světě mezinárodní organizace, která by umožňovala účinně se zabývat řešením globálních problémů. Naštěstí už nyní je na světě dost velké množství rozumných a moudrých lidí, kteří si uvědomují, že současná národní i mezinárodní politika je založená na dogmatických premisách vycházejících z předpokladu, že lidi jsou většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž platí zákony džungle. V současném zastaralém a nefunkčním pojetí politiky prognózují politologové budoucnost podobně jako meteorologové počasí. Je nejvyšší čas začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě, plánovitě, centrálně realizovat. Nebudou-li se globální problémy účinně urychleně řešit, tak to špatně dopadne. Globální demokratická vláda by mohla být organizací, která by rozumným a moudrým lidem byla cestou k dohodě, co bude v budoucnosti následovat. ------Prosazovat své zájmy silou je odsouzeníhodné. Budoucnost lidstva by mněla být postavena na úplně jiných základech. USA jsou největším světovým obchodníkem se zbraněmi. Podle některých odhadů vyrábějí tři čtvrtiny světové produkce zbraní. Spotřeba zbraní ve válkách je bytostním zájmem vojenskoprůmyslových komplexů. Z hlediska výrobců zbraní je každý důvod k válce dobrý důvod. Výrobci zbraní jsou skutečnými vítězi každé války. Zisky vojenskoprůmyslových komplexů jsou podmíněny mařením lidských životů a ničením vytvořených hodnot ve válkách. Je čas tuto uvedenou skutečnost změnit. V současném politickém uspořádání světa pořád platí: peníze=bohatství=moc. Je neoddiskutovatelným faktem, že i na začátku 21. stol. pořád existuje na zemi mnoho bohatých velmi inteligentních lidí, kteří svůj um a schopnosti soustřeďují na vzájemné soupeření, které nepřináší žádné hodnoty, ale naopak války, tj. maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot. Je nejvyšší čas začít něco globálně v lidských vztazích měnit. Solidní přežití lidstva vyžaduje zásadní změnu reálných mezilidských vztahů nejen v mezinárodní politice. Z hlediska možnosti dosažení míru na celé planetě vypadá poslední vývoj mezinárodní politiky nadějně. Např. americký prezident Barack Obama nabídl Belgii veškerou pomoc k vyšetření teroristických útoků v Bruselu. "Musíme být spolu v boji proti terorismu bez ohledu na národnost či rasu či víru," zdůraznil Obama při projevu v kubánské metropoli Havaně. V čínské TV prezident Miloš Zeman konstatoval, že se ČR vymanila z vlivu USA a EU, což v podstatě znamená, že se lidé v ČR přidali k "mírovému táboru světoobčanů". ------Informace, které obsahuje článek, vypovídají o tom, jak neutěšená a neurčitá budoucnost čeká lidstvo v následujících letech. Vezmeme-li v úvahu, že technická a materiálová základna lidstva dosáhla takové úrovně, která umožňuje budoucnost lidstva určovat dohodou, potom je na čase tuto dohodu-plán budoucnosti lidstva vypracovat. Tuto dohodu-plán budoucnosti by mohla vypracovat např. globální demokratická vláda. Jedna možná cesta vzniku celosvětové demokratické vlády je uvedená v článku: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html ------Podobnou událost, jako je dnešní výbuch jedoucího auta v Berlíně, je možné v současné době očekávat kdykoliv a kdekoliv na světě. Teroristé, kteří se v současnosti sdružují v nejrůznějších teroristických organizacích, představují v dnešní době zlo, které obdobně jako globální oteplování ohrožuje celý svět. Podobně, jako se zástupci 196 zemí na pařížské konferenci OSN dokázali shodnout na nové dohodě o ochraně klimatu, by se měly všechny státy světa dohodnout na společném boji proti terorismu. V boji proti tomuto zlu by se všechny státy světa mohly spojit tak, aby vznikla celosvětová demokratická vláda, která by mohla efektivně řešit všechny vznikající globální problémy. Řešením těchto problémů se nyní zabývá OSN, ale dnes už je zcela zřejmé, že OSN neumožňuje globální problémy řešit efektivně. Je čas nahradit OSN novou organizací, kterou by mohla být uvedená celosvětová demokratická vláda. Tato vláda by mohla nastolit trvalý mír na celém světě, a to prakticky stejným způsobem, kterým se podařilo nastolit trvalý mír v rámci všech států spojených v projektu EU. ------Prezident USA často zdůrazňuje, že cílem jeho zahraniční politiky "...je svět, kde Amerika zaujímá vůdčí postavení a zůstává toutéž nepostradatelnou zemí, jakou byla v minulém století" ...Před rokem dokonce Obama prohlásil, že USA mají právo „dát nůž na krk“ celému světu. Spojené státy se před ničím nezastaví a pro své světové panování jsou ochotny jít i do války s Ruskem. Prosazovat své zájmy silou je odsouzeníhodné. Budoucnost lidstva by mněla být postavena na úplně jiných základech. USA jsou největším světovým obchodníkem se zbraněmi. Podle některých odhadů vyrábějí tři čtvrtiny světové produkce zbraní. Spotřeba zbraní ve válkách je bytostním zájmem vojenskoprůmyslových komplexů. Z hlediska výrobců zbraní je každý důvod k válce dobrý důvod. Výrobci zbraní jsou skutečnými vítězi každé války. Zisky vojenskoprůmyslových komplexů jsou podmíněny mařením lidských životů a ničením vytvořených hodnot ve válkách. Je čas tuto uvedenou skutečnost změnit. V současném uspořádání světa pořád platí: peníze=bohatství=moc. Je neoddiskutovatelným faktem, že i na začátku 21. stol. pořád existuje na zemi mnoho bohatých velmi inteligentních lidí, kteří svůj um a schopnosti soustřeďují na vzájemné soupeření, které nepřináší žádné hodnoty, ale naopak války, tj. maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot. Je nejvyšší čas začít něco globálně v lidských vztazích měnit. Zdroje planety nejsou nevyčerpatelné a solidní přežití lidstva vyžaduje zásadní změnu reálných mezilidských vztahů nejen v mezinárodní politice. Jednu možnou cestu pozitivní změny současného stavu světa popisuje článek: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html ------Ekonomie je věda založená na dogmatických premisách vycházejících z předpokladu, že lidi jsou většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž v podstatě platí zákony džungle. ¨V současném zastaralém a nefunkčním pojetí ekonomie prognózují ekonomové budoucnost podobně jako meteorologové počasí . Je na čase začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě, plánovitě, centrálně, globálně realizovat. Jedna z možných cest řešení naznačeného problému je popsána v "Dopisu všem lidem na planetě", který je zveřejněn např. na: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html V tomto dopisu je uvedená prognóza budoucnosti lidstva, která vznikla jako příklad řešeni konkrétního problému pomocí Teorie vševývoje zveřejněné např. na: http://miloslav7.blogspot.cz/2014/07/teorie-vsevyvoje-posledni-definitivni.html

středa 6. července 2016

Ukázka z nové knihy Davida Icka

Lež, ve které lidstvo žije je tak obrovská, absolutní a všeobjímající, že je považována za univerzální pravdu, obecně platnou a uznávanou. Tato lež má takový rozsah a hloubku, že je jasné, jak systematická je její podpora a prosazování. Nenarazili jsme na ni náhodně; vychází z promyšleného plánu. Lidé neznají pravou realitu, kterou zažívají, protože tu pracuje skrytá síla, která nechce, aby ji znali. Tato síla ovládá „vzdělávání“, média, „vědu“ a náboženství, takže jsem brzy získal odpověď na svou úvodní otázku, proč byly potlačeny důkazy o skutečnosti. Ale bylo toho mnohem víc, co jsem odhalil a pochopil, jak se mi souvislosti začaly spojovat a vytvářet zvláštní obraz. Zjistil jsem, že celá lidská společnost je podvrh, simulovaná „počítačová“ realita, a naše planeta je jeden velký Alcatraz, protože to tak je naplánováno. Že vy ve vězení nežijete? Tak proč naprostá většina lidí dělá to, co nechce, a naopak nedělá to, co chce? Proč jsou lidé nešťastní, když ráno zazvoní budík, místo toho, aby se radovali, že začíná nový den? Proč v britském průzkumu řeklo 35% dotázaných, že jejich práce nemá smysl? Proč lidem pomáhá přežít pracovní týden jenom myšlenka na víkend, a děti se těší na zvonek, který oznámí, že je jejich dozorci vypustí na svobodu, alespoň do příštího dne? A i tak jsou tyto představy dočasné svobody spíš relativní než skutečné. Na internetu jsem četl tohle: „Choďte do práce, ožeňte se, mějte děti, chovejte se normálně, choďte po chodníku, dívejte se na televizi, dodržujte zákony, spořte na důchod, a opakujte po mně … Jsem svobodnýýýý.“ Jak může být někdo svobodný, bez ohledu na to, co dělá, když ani neví, kdo je, kde se nachází a odkud „pochází“. Zásadní pro zachování masového ovládání lidstva je víra ve falešné, nepravé Já. Myslíte, že víte, kdo jste, ale není tomu tak. To ve skutečnosti nejste vy. Je to „Já“, na které věříte, protože vás globální vězeňský stát naprogramoval a zmanipuloval, abyste v něj věřili. Teprve když si začnete uvědomovat své nepravé Já, pochopíte, že je Země vězení. Nepravé, falešné Já je fantom, konstrukt, výplod zmanipulovaného vnímání. Útlak lidstva je založen na víře, že to nepravé Já jste vy. A od toho se odvíjí všechno ostatní. Definice pojmu „fantom“ zachycují samotnou esenci falešného Já: „Je to něco, co máme pocit, že vidíme, slyšíme nebo vnímáme, ale není to fyzicky skutečné“; „Obraz, který se nachází pouze v mysli, iluze“; „Fiktivní, neexistující, často určené k oklamání“; „Něco, čemu věřím, že je to skutečné, i když je to přelud.“ Toto nepravé Já je jako stažený software, který určuje naši identitu – jméno, národnost, rasu, kulturu, náboženský nebo vědecký systém víry, rodinnou historii, životní příběh a verze reality předkládané vzdělávacím systémem a médii. Tyto zdroje informací a vnímání určují, za co se lidé považují. Zaměřují lidskou pozornost téměř výhradně na pět smyslů, a tak jsme se ocitli izolováni od vhledu, vědění a rozšířeného vědomí Nekonečného Já, přesahujícího fyzické tělo, Já, které může vidět, vnímat a chápat to, co nepravé Já nedokáže. Nekonečné Já k nám promlouvá skrze intuici a vědění, stav vědomí, který přesahuje myšlení a omezené vnímání pěti smysly. Pokud ztratíme kontakt s Nekonečným Já, ocitneme se v izolaci nepravého Já a naším jediným zdrojem informací o životě a náhledu na svět je to, co nám předá Systém formou „vzdělání“, skrze média a vědu, a dalšími cestami odkázanými na striktně řízenou realitu pěti smyslů. Když zůstaneme ve spojení se svým Nekonečným Já, vidíme svět takový, jaký je. Když toto spojení ztratíme, vidíme ho takový, jaký nám říkají, že je. Sféru Nekonečného Já shodně popisují lidé, kteří mají zážitky blízké smrti a další, kteří byli nějak osvobozeni od krátkozrakosti těla a mysli nepravého Já. Jeden z nich tento mimotělní stav popsal takto: „…všechno od začátku, můj porod, mí předkové, děti, manželka, všechno vnímám naráz v jeden okamžik. Viděl jsem všechno týkající se mně a všech, kdo byli kolem mne. Viděl jsem všechno, co si mysleli v tom okamžiku i předtím, co se dělo dříve i co se dělo v danou chvíli. Neexistuje tam čas, neexistuje časová posloupnost událostí, není tam žádné omezení, ať již vzdáleností, dobou, místem. Mohl jsem se v jeden okamžik ocitnout zároveň kdekoliv jsem chtěl být.“ To je Nekonečné Já (nebo alespoň jeho část), ale ve většině lidí ho síla, kterou zde odhalím, umlčela, aby mohla masově ovládat celé lidstvo. Jakmile je naše pozornost uvězněna v nepravém Já, bez jakékoliv další perspektivy, stáváme se prosťáčky v rukou despotické skryté síly, která vytvořila a ovládá lidskou společnost, v jaké dnes žijeme. Nepravé Já není to, kdo jsme, ale to, co zažíváme. Na zaměňování těchto dvou věcí (a manipulaci vedoucí k tomuto zaměňování) stojí ovládání lidstva, programovaná omezení a celosvětové vnímání bezmocného „malého já“. Nekonečné vědomí můžeme přirovnat k oceánu a smyslové vědomí k hřebenu vlny nebo zaměřenému bodu v oceánu. V okamžiku, kdy pět smyslů ztratí kontakt s oceánem a jedná samostatně, v izolaci, stává se nepravým Já. Říká se, že věci vidíme ne takové, jaké jsou, ale takové, jací jsme my. Zkoumání sebe sama a reality je u většiny lidí někde úplně na okraji zájmu. Kdo jsem? To je mnohdy ta úplně poslední otázka, kterou by si lidé kladli, a ne první, jak by se patřilo. Věnuje se jí naprosto minimální zlomek pozornosti ve srovnání se zdánlivě zásadními otázkami, jako: Co mám dělat za práci? Co si mám oblékat? Který telefon si mám koupit? Jak vydělám spoustu peněz? Koho si mám vzít? Kam mám vyrazit v sobotu večer? Třeba sport stojí pro mnohé lidí v prioritách sport daleko před otázkou „co je realita?“ Neříkám, že bychom se těmi praktickými otázkami neměli zabývat, ani že by nám sport neměl být koníčkem a zábavou, sám to tak mám, ale bez správné perspektivy si pak zablokujeme periferní vidění, které je zásadní pro to, abychom viděli, co se před námi vládnoucí autority snaží skrýt. Respektive co nechtějí, abychom viděli. V knize 1984 George Orwell napsal: „Fotbal, pivo a především hazard, vyplňovaly horizont jejich mysli. Nebylo těžké je udržovat pod kontrolou.“ Jak můžeme odpovědět na jakoukoliv otázku, aniž bychom měli jasno v těch hlavních, tedy kdo jsme, kde se nacházíme a jaká je realita, kterou denně zažíváme. Lidstvo se utápí ve zmatku a chaosu protože nechápe samotnou povahu světa, jak na nás působí a my na něj, jak se ovlivňujeme navzájem, a že si tvoříme vlastní realitu, ať se nám to líbí nebo ne. Je směšné, jak se většina dětí v nízkém věku učí ve škole o vodě, protože je to považováno za naprosto základní součást vzdělání, ale zároveň můžou prožít celý svůj život, aniž by se nějak zvlášť zaobírali samotnou realitou. Své vnímání, názory a přesvědčení pak nechávají na svém nepravém Já, kráčejí životem jako náměsíční a přitom věří, že jsou bdělí, oči mají převázané šátkem a přitom jsou přesvědčeni, že výborně vidí. Označení za náměsíčné je odpovídající, protože falešné Já žije v podvědomí a diktuje vědomé chování, reakce a vnímání, které však vědomá mysl mylně považuje za své vlastní. Veškeré zkušenosti, pravidla, předpisy a příkazy, co dělat a co nedělat, a systémové programování reality naše podvědomí vstřebává a na jejich základě buduje falešnou identitu, kterou nazývám falešným Já, které žije v přeludu. Vědomá mysl si uvědomuje jen málo, ale podvědomí absorbuje všechno. Podprahové reklamy a zprávy cílí na podvědomí, které je podsouvá do vědomé mysli v podobě rozhodnutí „udělám tohle“ nebo „koupím si támhleto“. Podprahové znamená „pod prahem vědomé mysli“ a minimálně 99% informací, které přijímáme, jde přímo do podvědomí, kde sídlí naše nepravé Já. Naše podvědomí komunikuje skrze symboly, proto jsou sny téměř vždy symbolické a málokdy doslovné. Systém má svůj vlastní symbolický jazyk, který v knize vysvětluji, protože tím se snaží naprogramovat naše vnímání skrze podvědomou mysl. Co je přelud našeho Já, naše nepravé Já? Je to program. A to program vytvořený z nekonečných podprogramů, které se nazývají lidské rysy a chování. To neznamená, že my – naše nekonečné Já – jsme program. Pouze naše zmanipulované vnímání sebe sama a reality je programem, který rozhoduje, co si lidé myslí, cítí, dělají, nedělají, co podporují a co odmítají, a vytváří samotný koncept toho, co označujeme jako své vlastní Já a „život“. To, čemu říkáme „život“, je program sledovaný dalším programem – falešným Já žijícím v přeludu. V průběhu knihy uvidíte, že se tím vysvětluje spousta záhad a zdánlivých rozporuplností v životě. Jakmile nahlédnete na svět s tímto vědomím, „záhady“ zmizí jako pára nad hrncem. Nepravá Já jsou programována k tomu, aby programovala další nepravá Já. Děti vstupují do této reality s potenciálem vyjádřit rozšířené vědomí nekonečného Já, ale rodiče, sami již naprogramovaní, se okamžitě pouští do práce, aby nahráli své vlastní přeludové vnímání do svých dětí. Většinou k tomu dochází jakoby s dobrým záměrem, ale podle koho? Podle falešného Já. Jim Morrison, frontman kapely The Doors v šedesátých letech to řekl takto: „Ti nejvíce milující rodiče a příbuzní s úsměvem na rtech páchají vraždy. Nutí nás zničit tu bytost, kterou ve skutečnosti jsme: je to velmi nenápadná vražda.“ Nejnovější kniha Davida Icka Život v přeludu (..a jak se z něj probudit!), v originále Phantom Self, vychází v českém překladu u příležitosti jeho pražského podzimního vystoupení v září 2016.

pátek 11. března 2016

Finanční systém je větší hrozbou, než terorismus

       
V 21. století byla pozornost Američanů odvedena hyper nákladnou „válkou proti terorismu“. K daňové zátěži poplatníků byly přidány další biliony dolarů a mnoho bilionů dolarů zisků šlo vojensko-bezpečnostnímu komplexu, aby mohl bojovat s nevýznamnými zahraničními „hrozbami“, jako Taliban, který zůstává po 15 letech stále neporažen. Celou tu dobu finanční systém, pracující ruku v ruce s tvůrci politiky, způsobil Američanům více škod, než by kdy mohli teroristi.
Účelem politiky nulových úrokových sazeb Federálních rezerv a ministerstva financí je podpořit cenu nadměrně pákovým efektem zatížených a podvodných finančních instrumentů, které neregulované finanční systémy vždy vytváří. Pokud by byla inflace měřena řádně, tyto nulové úrokové sazby by byly zápornými, což znamená, že nejen důchodci nemají ze svých úspor na stáří žádný příjem, ale že spořit nemá smysl. Místo získávání úroků na vašich úsporách platíte úroky, které snižují reálnou hodnotu vašich úspor.Centrální banky, neoliberální ekonomové a zaprodaná finanční média obhajují záporné úrokové sazby proto, aby donutili lidi utrácet, místo spořit. Panuje názor, že špatný výkon ekonomiky není důsledkem selhání ekonomické politiky, ale lidí, kteří syslí své peníze. Federální rezervy a jejich klika ekonomů a prodejných mediálních děvek udržují fikci o přílišných úsporách, navzdory vlastní uveřejněné zprávě Fedu, že 52% Američanů nemůže dát dohromady 400 dolarů, aniž by neprodali osobní majetek nebo si nepůjčili peníze. http://www.federalreserve.gov/econresdata/2013-report-economic-well-being-us-households-201407.pdf
Záporné úrokové sazby, které byly zavedeny v některých zemích, jako ve Švýcarsku, a hrozí v dalších zemích, způsobily, že se lidé vyhýbají daním z vkladů tím, že vybírají své úspory z bank v bankovkách velkých nominále. Ve Švýcarsku, například, poptávka po 1,000 frankových bankovkách prudce stoupla. Tyto velké bankovky tvoří nyní 60% švýcarské měny v oběhu.
Reakce vkladatelů na záporné úrokové sazby vedla k tomu, že neoliberální ekonomové, jako Larry Summers, vyzývají ke zrušení bankovek velkých hodnot, aby se lidem ztížilo držet své peníze mimo banky.
Další neoliberální ekonomové, jako Kenneth Rogoff, chtějí zrušit hotovost zcela a ponechat pouze elektronické peníze. Elektronické peníze nelze z bankovních vkladů vybrat, vyjma jejich utracením. V situaci, kdy jedinými penězi budou elektronické peníze, mohou finanční instituce použít záporné úrokové sazby k tomu, aby ukradly úspory svých vkladatelů.
Lidé by se pokusili uchýlit ke zlatu, stříbru a formám soukromých peněz, ale ostatní metody placení a spoření by byly zakázány a vláda by prováděla provokační operace, aby potlačila vyhýbání se elektronickým penězům a uvalovala by tvrdé pokuty.
Tento obrázek ukazuje, že vláda, ekonomové a prodejné mediální děvky se spojily proti tomu, aby občané dosáhli jakékoliv finanční nezávislosti z osobních úspor. Tvůrci politiky provádí magorskou ekonomickou politiku a ti, kteří mají kontrolu nad našimi životními hodnotami, si cení svých pletich více, než vašeho dobra.
To je osud lidí v tak zvaných demokraciích. Jakákoliv zbývající kontrola, kterou mají nad svým životem, je likvidována. Vlády slouží několika mocným zájmovým skupinám, jejichž agendy vedou k destrukci hostitelských ekonomik. Převádění pracovních míst střední třídy do zahraničí přesouvá příjem a bohatství od střední třídy vedení a vlastníkům korporací, ale také zabíjí domácí spotřebitelský trh pro zahraniční zboží a služby. Jak píše Michael Hudson, zabíjí to hostitele. Financializace ekonomiky také zabíjí hostitele, avšak i vlastníky korporací. Když si vedení korporace půjčí od bank, aby posílilo cenu akcií a své bonusy tím, že odkoupí veřejně držené akcie korporace, jsou budoucí zisky konvertovány na úrokové platby bankám. Toky budoucích příjmů korporací jsou také financializovány. Pokud budoucí tok příjmů nenastane, mohou být společnosti zabaveny, stejně jako vlastníci domů, a banky se stávají vlastníky korporací.
Za přesouvání pracovních míst do zahraničí a konverze stále více příjmových toků na platby bankám je k dispozici stále méně pro utrácení za zboží a služby. Tudíž ekonomika neroste a upadá do dlouhodobého propadu. Dnes mnoho Američanů může u svých kreditních karet platit pouze minimální splátky. Výsledkem je masivní nárůst nesplacených zůstatků, které nelze nikdy splatit. Jsou to právě tito lidé, kteří jsou nejméně schopni obsluhovat dluh, kteří jsou zasaženi drakonickými poplatky. Jak to nyní u společností kreditních karet funguje, tak pokud se zpozdíte s jednou splátkou, nebo je vaše platba bankou vrácena, je vám po příštích šest měsíců účtována penalizační sazba 29,49% ročně.
V Evropě jsou zabavovány a konfiskovány celé země. Řecko a Portugalsko byly donuceny k likvidaci národních aktiv a systémů sociálního zabezpečení. Tolik žen bylo násilím dotlačeno do chudoby a k prostituci, že hodinová sazba prostitutky byla sražena na 4,12 dolarů.
V celém západním světě se finanční systém stal vykořisťovatelem lidí a přítěží a ztrátou pro ekonomiky. Existují pouze dvě možná řešení. Jedním je rozbít velké banky do menších a do lokálních subjektů, jaké existovaly před koncentrací, kterou deregulace podpořila. Druhým je jejich znárodnění a jejich provozování výlučně v zájmu obecného blaha obyvatel.
Banky jsou v současnosti příliš mocné, aby mohlo být provedeno jedno z těchto řešení. Ale hrabivost, podvádění a sobecké chování finančního systému Západu, podporované a podněcované vládami, by mohlo vést k takovému rozpadu ekonomického života, že myšlenka soukromého finančního systému by se stala v budoucnu tak odpornou a opovrženíhodnou, jako je nacismus dnes.

Paul Craig Roberts
zdroj: http://www.informationclearinghouse.info překlad: http://www.zvedavec.org

středa 9. března 2016

Tři komentáře k článkům v ac24

Následující komentáře uvádím proto, že naznačují možnost řešení problému globálního finančního systému.
Dva komentáře k článku: Záměrem Washingtonu je „rozdělit Sýrii“:…..Zveřejněném 7. 3. 2016 v ac24

MILOSLAV DĚDEK
Prezident USA často zdůrazňuje, že cílem jeho zahraniční politiky "...je svět, kde Amerika zaujímá vůdčí postavení a zůstává toutéž nepostradatelnou zemí, jakou byla v minulém století" ...Před rokem dokonce Obama prohlásil, že USA mají právo „dát nůž na krk“ celému světu. Spojené státy se před ničím nezastaví a pro své světové panování jsou ochotny jít i do války s Ruskem. Prosazovat své zájmy silou je odsouzeníhodné. Budoucnost lidstva by mněla být postavena na úplně jiných základech.
USA jsou největším světovým obchodníkem se zbraněmi. Podle některých odhadů vyrábějí tři čtvrtiny světové produkce zbraní. Spotřeba zbraní ve válkách je bytostním zájmem vojenskoprůmyslových komplexů. Z hlediska výrobců zbraní je každý důvod k válce dobrý důvod. Výrobci zbraní jsou skutečnými vítězi každé války. Zisky vojenskoprůmyslových komplexů jsou podmíněny mařením lidských životů a ničením vytvořených hodnot ve válkách. Je čas tuto uvedenou skutečnost změnit.
V současném uspořádání světa pořád platí: peníze=bohatství=moc. Je neoddiskutovatelným faktem, že i na začátku 21. stol. pořád existuje na zemi mnoho bohatých velmi inteligentních lidí, kteří svůj um a schopnosti soustřeďují na vzájemné soupeření, které nepřináší žádné hodnoty, ale naopak války, tj. maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot. Je nejvyšší čas začít něco globálně v lidských vztazích měnit. Zdroje planety jsou téměř vyčerpané a solidní přežití lidstva vyžaduje zásadní změnu reálných mezilidských vztahů nejen v mezinárodní politice. Jednu možnou cestu pozitivní změny současného stavu světa popisuje článek: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

PIVOVARČI
Miloslav zo všetkým súhlas, dokonca súhlas aj s analýzou súčasnej situácie na blogu a možno súhlasiť aj s mnohými návrhmi na budúcu spoločnosť, ale v súčasnej dobe je to stále scifi .Ale súhlas s tým že cestu treba hladať.
A tento výrok sa mi v tejto súvislosti skutočne páči:

Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod.

Z toho by mali vyvstávať konkrétne dôstojné podmienky plnohodnotného a tvorivého života pre každého človeka na tejto planéte.

Ak by svetu vládli mudrci - ušľachtilí ľudia vedomí si základných duchovných právd mohol by život na tejto planéte vypadať úplne inak. Bez vojen a zbytočného utrpenia. Dokiaľ však svetu tróni naša vlastná chamtivosť a mocibažnosť obávam sa že veľa toho nezmeníme. Najprv treba zosadiť z trónu tieto naše neblahé vlastnosti, dobrovoľne alebo ústavne.. A práve toto sa zdá byť najväčší problém ľudstva.

Komentář k článku: „Šéf soukromé americké tajné služby Stratforu George Friedman radí, ať se lidé připraví na válku“, který byl zveřejněn 10.3.2016 v ac24.

PIVOVARČI
Moc mocných treba obmedziť rozšírením základných ľudských práv v ústave každého štátu. Bude treba začať od jednotlivých štátov. Je to ako s jednotlivcami musia sa prebúdzať, musia duchovne dozrievať, rovnako aj štáty. Treba prepísať ústavy jednotlivých štátov a na tomto možno pracovať už dnes. Treba ukázať príklad….
Miloslav treba ušiť takú ústavu napr. pre Českú republiku….. a to je parketa pre Teba….

úterý 26. ledna 2016

Část diskuze zveřejněné na zpravodajském serveru ČTK ČESKÉ NOVINY

---Komentář v Českých novinách - Ing. Miloslav Dědek---

Zatím se řešení všech problémů, které jsou vyvolané množstvím uprchlíků, omezují pouze na řešení následků přítomnosti uprchlíků. K ukončení migrační krize v Evropě nestačí ukončit válku v Sýrii. Zvýšení životní úrovně zemí, odkud hromadně utíkají migranti, bude zřejmě základem komplexního řešení všech problémů způsobovaných uprchlíky. Zatím bohužel na světě neexistuje organizace, která by umožňovala efektivně řešit podobné globální problémy. Jedna možná varianta vzniku takové organizace je uvedena v Otevřeném dopise všem lidem na planetě, který je zveřejněn např. na: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

---Úvod Otevřeného dopisu všem lidem na planetě - Ing. Miloslav Dědek---

1. Je neoddiskutovatelným faktem, že i na začátku 21. stol. pořád existuje na zemi velké  množství velmi inteligentních lidí, kteří svůj um a schopnosti soustřeďují na vzájemné soupeření, které nepřináší žádné hodnoty, ale naopak války a ničení hodnot. Je nejvyšší čas začít něco globálně v lidských vztazích měnit. Zdroje planety jsou téměř vyčerpané a solidní přežití lidstva vyžaduje zásadní změnu reálných mezilidských vztahů nejen v mezinárodní politice. Je nezbytné urychlit vznik globálního univerzálního učení, které v jednotném výkladu spojí vědecké a náboženské pojetí světa a které umožní nově ho uspořádat.

2. "S vírou a optimálně volenými slovy
lze přemisťovat i největší velehory,
ten kdo umí, ten může krátce řečnit
a zdánlivě nemožné může uskutečnit.

Jinak lapidárně řečeno: "Myšlenka může mít větší moc než ten největší balík peněz."

3. Existence Islámského státu a všech dalších teroristických organizací je naléhavou výzvou k sjednocení všech státu světa v boji proti všem formám terorismu.

--- Reakce na komentář - Tokamat Tokamat ---

Vážený pane, když čtu Vaše slova jsem zděšen. Kolik nepřesností zkratek a omylů zde a v odkaze publikujete. Jak můžete mít čistý úsudek, když se opírá o samé zkratky a omyly.
Váš odkaz bod 1. naprostý blud, války jako takové vždy vedly ku prospěchu lidstva / výzkum, modernizace, maximalizace výroby atd./.
Bod 2. přeneste prosím Mont Everest. I Einstein prohlásil " ... dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu zemí ... ".
Bod 3. ti Vaši takzvaní teroristé jsou ve skutečnosti věřící lidé ochotni pro svou víru obětovat vše a nezálež na tom z jakých ekonomických podmínek vzešli.
Když se podíváte na křesťany v Africe, tak zjistíte že bída jim ve své podstatě nevadí zvykli si na ni a přijímají ji takovou jaká je. Kde se ocitnou muslimové, tam je problém a to bez ohledu na to do jakého náboženského prostředí se dostali.
Takže jestli chcete udělat svět lepší, tak svou snahu musíte cílit, tam kde je jí za potřeby. Musíte překonat otázky náboženské a ne ekonomické, musíte svou myšlenku vnutit svému nepříteli, tak aby se z něj stal přítel. Konvertujte, nebo přinuťte je aby přestoupili oni a nebo nám dejte naději, třetí variantu. Každý má strach ze smrti a kdo to popírá, tak lže. Náboženství jako takové dává věřícím pocit klidu. Založte takové, které osloví všechny lidi světa a dosáhnete svého.

---Odpověď na komentář - Ing. Miloslav Dědek---

Tvrzení, že války jako takové vždy vedly ku prospěchu lidstva / výzkum, modernizace, maximalizace výroby atd./, je nesmyslné tvrzení, protože se týká pouze výzkumu, modernizace a maximalizace výroby zbraní.
Zřejmě patříte k lidem, kteří považují válku za samozřejmost a přistupují k válce podobně jako ke sportovnímu utkání. Představy poražených o budoucnosti jsou zapomenuty. Realizují se představy vítězů, kteří mají vždy pravdu. Ve válce jsou mařeny lidské životy a ničeny materiální hodnoty. Válka je v podstatě velmi nákladný způsob realizace budoucnosti. Je na čase začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě a plánovitě realizovat bez válek. Globální demokratická vláda by mohla být organizací, která umožní rozumným politikům dohodnout se na tom, jaká bude budoucnost celého lidstva. Technologie a pokrok musí být použity ke zvýšení schopností člověka ve vesmíru, nikoliv k maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot ve válkách. Jedna možná cesta jak zajistit, aby technologie a pokrok byly používány ke zvýšení schopností člověka ve vesmíru a ne k ničení ve válkách, je popsána v článku: OTEVŘENÝ DOPIS VŠEM LIDEM NA PLANETĚ , který byl zveřejněn např. na: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html
K Vašemu závěrečnému doporučení: "Náboženství jako takové dává věřícím pocit klidu. Založte takové, které osloví všechny lidi světa a dosáhnete svého."- uvádím následující informaci: Na mém blogu
PROGNÓZA BUDOUCNOSTI LIDSTVA - OPTIMALIZACE KREATIVNÍHO MYŠLENÍ jsem zveřejnil článek: Jednotný výklad vědeckého a náboženského vnímání světa - http://miloslav7.blogspot.cz/2015/12/jednotny-vyklad-vedeckeho-nabozenskeho.html

pátek 18. prosince 2015

Jednotný výklad vědeckého a náboženského vnímání světa


TEORIE VŠEVÝVOJE


ABSTRAKTTeorie vševývoje popisuje obecně platnou zákonitost vývoje a změn veškeré dosud známé reality. Popsat a vysvětlit srozumitelným způsobem tuto obecně platnou zákonitost pouze s využitím stávající slovní zásoby se ukázalo prakticky neřešitelné. Proto, aby bylo možné tuto zákonitost srozumitelným způsobem popsat a vysvětlit, bylo nezbytné jednoznačně definovat řadu nových pojmů.
Seznámit se s Teorií vševývoje a porozumět jí v celém jejím rozsahu je poměrně obtížné a časově náročné. Teorie se týká zákonitosti změn a vývoje všech forem existence hmoty a energie, tj. např. vývoje a změn veškeré živé i neživé přírody nebo vývoje poznání ve všech oblastech činností lidí. Teorii lze vnímat jako univerzální návod k tvůrčímu kreativnímu logickému myšlení. Pochopit Teorii vševývoje bez důkladného osvojení všech v popisu definovaných nových pojmů není dost dobře možné, ale každému, kdo si tuto obecnou zákonitost osvojí, usnadní její znalost řešení libovolně zvoleného problém. Je nezbytné urychlit vznik globálního univerzálního učení, které v jednotném výkladu spojí vědecké a náboženské pojetí světa a které umožní nově ho uspořádat. Vzhledem k tomu bylo jako druhý příklad aplikace Teorie vševývoje zvoleno řešení problému jednotného výkladu vědeckého a náboženského vnímání světa.

Klíčová slova: teorie; evoluce; univerzální zákonitost; kreativní myšlení, víra, věda

ÚVODKaždá jazyková soustava vždy vykazuje určitou míru nedostatků z hlediska jednoznačnosti komunikace. Proto, aby informace uvedené v článku byly pokud možno srozumitelné a přesné, nebylo možné pro každý zatím nepoužívaný pojem definovat nové slovo. V případech, kdy se význam běžně používaného slova málo odlišuje od významu tohoto slova použitého při popisu a vysvětlení podstaty Teorie vševývoje, je význam tohoto slova v článku pokud možno přesně popsán a vysvětlen. Nedostatky v definicích nově zavedených slov jsou nahrazeny větším množstvím příkladů.


VŠEVÝVOJ
Slovem vševývoj je označován např. veškerý vývoj a změny všeho možného i nemožného, co se vyskytovalo, vyskytuje nebo bude vyskytovat v komplexu živé i neživé přírody. Slovem vševývoj jsou označovány např. vývoj a změny jednotlivých organizmů, vývoj a změny všech živočišných i rostlinných druhů organizmů, vývoj a změny nejrůznějších společenství organizmů, vývoj a změny různých vědeckých nebo technických oborů. Slovo vševývoj významově zahrnuje slova: vznikání, vývoj, změna, proměna, záměna, výměna, průběh, trvání, přetrvání, zanikání apod.
Stejně jako slovo vševývoj jsou všechna tučně napsaná slova v následujícím textu použita výhradně v popsaném a vysvětleném významu.

VNÍMÁNÍ A POCIŤOVÁNÍ
Slovy vjemový orgán je označován každý zrakový, sluchový, čichový nebo jiný orgán kteréhokoliv organizmu, jehož prostřednictvím získává organizmus informace o něčem v jeho okolí.
Každá informace vjemových orgánů je označována slovem vjem. Jednoduché informace jsou o něčem ve svém okolí schopné přijímat nejjednodušší nebuněčné organizmy. Naproti tomu jsou nejvyspělejší dosud známé organizmy schopné přijímat současně několika svými vjemovými orgány ze svého okolí rozmanité, komplikované a obsáhlé soubory informací. Činnost vjemových orgánů je označována jako vnímání.
Slovy pocitové ústrojí je označováno každé vnitřní ústrojí vyspělých druhů organizmů, které zprostředkovává organizmu informace o stavu některých jeho vnitřních orgánů, různých vnitřních funkcí organizmu, o tom jakou polohu má organizmus v prostoru, jakou polohu vůči organizmu zaujímají jeho pohybová ústrojí apod. Slovem pocit je označována každá informace o stavu organizmu. Pocity jsou např. hlad, bolest, únava, ospalost, strach, zlost nebo radost.
Činnost pocitových ústrojí je označována jako pociťování.

VÉSKUTEČNOST
Definovat význam slova véskutečnost je velmi problematické. Pro popis a vysvětlení podstaty teorie vševývoje je však nezbytné jeho význam jednoznačně určit. Jediným, jednoznačně srozumitelným příkladem, jehož pomocí lze přesně popsat, co je v následujícím textu označováno slovem véskutečnost, je Vaše véskutečnost. Do této Vaší véskutečnosti patří vše, co právě v těchto okamžicích vnímáte a pociťujete, tj. např. zvuky, které slyšíte, slova vět textu, které čtete, a všechno ostatní, co před sebou vidíte, všechny myšlenky vyjádřené ve větách čteného textu, které zaměstnávají Vaší mysl, což lze přesněji popsat jako slovy vyjádřené představy, které vytváří Vaše představivost. Do Vaší véskutečnosti patří v těchto okamžicích i všechny vzpomínky, které se Vám z Vaší vůle nebo nezávisle na Vaší vůli vyčleňují z Vaší paměti, všechny při tom Vámi vytvářené představy všeho, co si třeba právě v souvislosti s tímto čteným textem chcete a dokážete představit.
Ve Vašich představách se může vyskytnout všechno, co se vyskytlo, proběhlo, odehrálo ve Vaší véskutečnosti v minulosti, a co se zcela nerozplynulo ve Vaší paměti, a to počínaje mlhavými představami vjemů z nejstarších okamžiků zapamatované minulosti Vašeho dětství a konče možná ještě přetrvávajícími pocity, jasnými představami a čerstvými vjemy z předcházejících okamžiků.
Ve Vaší véskutečnosti se může vyskytnout např. představa některé činnosti vykonávané v minulosti nebo činnosti, která se v minulosti uskutečňovala pouze ve Vašich představách.
Ve Vaší véskutečnosti se mohou vyskytnout také ve Vaší paměti uchované, více či méně konkrétní nebo abstraktní, realistické, fantastické nebo emocionální představy všeho možného i nemožného.
Ve Vaší véskutečnosti můžete např. vidět a vnímat Vaší levou ruku obracející stránku textu, přičemž můžete hmatem vnímat povrch této stránky.
Ve Vaší véskutečnosti můžete vidět např. Vaší pravou ruku držící mezi prsty pero, přičemž můžete pociťovat polohu ruky i se zavřenými očními víčky.
Ve Vaší véskutečnosti se mohou vyskytnout představy, které se týkají Vaší budoucnosti, kterou plánujete, připravujete, očekáváte nebo předvídáte. Představy budoucnosti můžete ve své véskutečnosti pozměňovat, doplňovat nebo je zcela změnit.
Ve Vaší véskutečnosti se mohou objevovat více či méně realistické, fantastické nebo emocionální představy všeho možného i nemožného v libovolném čase vševývoje.
Zatímco vševývoj nepřetržitě trvá, Vaše véskutečnost se pomalu rozplývá, ztrácí, mizí, když usínáte, nebo okamžitě zmizí, např. když náhle upadnete do bezvědomí. Když spíte, objevuje se Vaše véskutečnost ve snových fázích Vašeho spánku. Ve snu probíhá ve Vaší véskutečnosti zdánlivě chaotická tvorba představ skládaných z útržků vzpomínek a zkresleně přijímaných vjemů a pocitů, přičemž tvorbu těchto snových představ můžete Vaší vůlí ovlivňovat jen výjimečně v malé míře při přechodu spánku do bdělého stavu.
Všechny dílčí procesy ve véskutečnostech lidí, např. pociťování tepla, vnímání zvuků, zrakové vnímání apod., probíhají v různých kombinacích současně, přičemž intenzita jednotlivých dílčích procesů se mění, bývá značně nevyrovnaná a vůlí ve větší ře málo ovlivnitelná.
Ve véskutečnostech lidí se nemohou vyskytovat tak přesné a podrobné představy pachové, obrazové nebo sluchové, které se zřejmě vyskytují ve véskutečnostech některých šelem a dravců, u kterých se vyvinuly vjemové orgány mnohem dokonalejší v porovnání s vjemovými orgány lidí.
Ve véskutečnosti člověka s vrozenou úplnou hluchotou, podobně jako ve veskutečnostech těch druhů organizmů, u kterých se nevyvinuly sluchové vjemové orgány, se nemohou vyskytovat představy zvuků. Ve véskutečnosti člověka, který se narodil úplně barvoslepý, se vyskytují v jeho představivosti jen černobílé představy.
Poměrně přesnou představu je možné si vytvořit o tom, co se odehrává ve véskutečnostech některých lidí, které dobře známe. Snadno si lze představit, že na rozdíl od nás může být véskutečnost některého člověka v něčem ochuzena. Obtížnější je si představit, že véskutečnost některého člověka je v něčem jiná, odlišná, že může obsahovat oblasti, které se v naší véskutečnosti nevyskytují, oblasti, o kterých si neumíme vytvořit ani neurčitou mlhavou představu.
Někdy si lze poměrně snadno vytvořit představu o véskutečnosti živočicha, přestože se jeho organizmus výrazně odlišuje od organizmu člověka. Lze si například poměrně snadno představit, co asi vidí sova, která se na nás dívá skrz pletivo klece v zoologické zahradě. Naproti tomu je téměř nemožné vytvořit si konkrétní reálnou představu o tom, jak vidí své okolí ty druhy ptáků, které mají oči umístěné přibližně v jedné ose po stranách hlavy. Pokud se někdo rozhodne vytvořit si představu o tom, jak vidí své okolí například slepice, musí vzít v úvahu nejen umístění očí na slepičí hlavě, ale i to, že slepičí oči jsou značně vypouklé, což má souvislost s jejich velkým úhlem zorného pole. Člověk se zrakovými vjemovými orgány slepice, který by uměl okolí vnímat slepičím způsobem, by mohl bez otáčení hlavou sledovat současně téměř všechno kolem sebe, nad sebou i pod sebou.
Pro popis a vysvětlení teorie vševývoje je význam slova véskutečnost dostatečně určen předcházejícími příklady.

REÁLSKUTEČNOST
Slovo reálskutečnost je používáno v mnohonásobně širším významu než je slovo véskutečnost. K vytvoření přesné představy o významu slova reálskutečnost je nutné si vytvořit přesnou představu významu sousloví ideální organizmus. Ideální organizmus má neomezeně dokonalé vjemové orgány, pocitová ústrojí a intelekt a je schopný vnímat, pociťovat a představovat si všechno, co bylo, je a bude, v dosud známém prostoru i za jeho hranicemi.Ideální organizmus je schopný vnímat cokoliv, kdekoliv, a to tak, že to může vnímat neomezeně nejen směrem k drobným podstrukturám sledovaných objektů, ale je schopen vnímat realitu neomezeně i směrem k nadstrukturám sledovaných objektů, a to vše v libovolně dlouhém časovém intervalu. Pozoruje-li ideální organizmus živý organizmus, potom může bez omezení vnímat všechny jeho fyziologické funkce v libovolně malých podrobnostech. Uvedený ideální organizmus může např. vnímat podrobnosti neomezeně malých objektů v nekonečně velké vzdálenosti. Ideální organizmus může např. do neomezeně malých podrobností vnímat strukturu člověka včetně všech jeho fyziologických funkcí, které se projevují např. abstraktním myšlením. Význam slova reálskutečnost: Reálskutečnost je všechno to, co může vnímat popsaný ideální organizmus.

ATOMIE
Atomie je fragment reálskutečnosti, který může organizmus patřící mezi druhy s vyvinutou véskutečností vnímat, pociťovat nebo si představovat (člověk přitom může používat různé pomůcky, přístroje, zařízení apod.) tak, že se mu jeví jako prostorově, časově nebo prostorově i časově jednoznačně ohraničený, vymezený nebo jinak určený celek, útvar, seskupení, sestava, řetězec, shromáždění, spolčení apod., přičemž vnímání, pociťování i představování může v představivosti organizmu probíhat současně.

PŔÍKLADY ATOMIÍ
Největší atomie, které můžeme dnes celé z jedné strany pozorovat, jsou nejvzdálenější skupiny galaxií. Tato mimořádně velká hnízda galaxií jsou nejvzdálenější pozorovatelné atomie, které jsou v dosahu současných pozorovacích přístrojů. Tyto nejvzdálenější pozorovatelné atomie vymezují prostor Metagalaxie, která je největší dosud známou atomií, pozorovatelnou z jejího středu. Atomie jsou písmena, slova, věty a je jedno, jsou-li napsaná nebo vyslovená. Atomie jsou také různé písemnosti, např. dopisy, noviny, časopisy, knihy nebo jiné nosiče informací. Atomie jsou tóny, akordy, hudební skladby nebo noty, boty, kalhoty, brepty, recepty, koncepty apod. Atomie jsou voda v hrnci i kapka deště. Atomie jsou všechny vyskytující se předměty. Atomie jsou všechny organizmy živočišného i rostlinného původu. U organizmů živočišného původu, u kterých se vyvinula véskutečnost, je véskutečnost atomií jejich struktury. Atomie jsou různá společenství organizmů živočišného původu, např.: tlupa paviánů, smečka vlků, stádo bizonů, kmen indiánů, stát občanů, politická strana, klub poslanců , Svaz včelařů, armáda vojáků, parta zlodějů, apod. Atomie jsou rovněž různá seskupení organizmů rostlinného původu, např. Boubínský prales, záhon cibule na zahradě nebo pole cukrové řepy.

PŘÍKLADY ATOMIÍ PŘEDSTAV I.
Jako příklady atomií představ je možné uvést všechny představy výše uvedených příkladů atomií.


REÁLATOMIE
Reálatomie je fragment reálskutečnosti, který může ideální organizmus vnímat, pociťovat nebo si představovat tak, že se mu jeví jako prostorově, časově nebo prostorově i časově jednoznačně ohraničený, vymezený nebo jinak určený celek, útvar, seskupení, sestava, řetězec, shromáždění, spolčení apod., přičemž vnímání, pociťování i představování si může v představivosti ideálního organizmu probíhat současně.

PŘÍKLADY REÁLATOMIÍ
Jako příklady reálatomií mohou posloužit všechny výše uvedené příklady atomií. Podmnožina atomií je nepatrnou částí nekonečné množiny reálatomií.

MYŠLENÍ
Odhlédneme-li od terminologicky bezbřehé psychologie myšlení, potom lze stručně popsat to, co probíhá ve strukturách nejvyspělejších dosud známých druhů organizmů s véskutečností následujícím způsobem: V bdělém stavu v průběhu normálního prožívání vnímá zdravý a dospělý organizmus s véskutečností velké množství atomií ve svém okolí prostřednictvím svých vjemových orgánů, přičemž drtivá většina vjemů těchto atomií je již v atomiích představ včleněna v jeho paměti, přitom vjemy neznámých zajímavých atomií v jeho okolí včleňuje organizmus jako atomie představ do své paměti a některé známé a zajímavé atomie v jeho okolí opakovaně vnímá a jejich atomie představ ve své paměti obnovuje, doplňuje, upřesňuje apod., tj. připomíná si je. Ve své véskutečnosti může organizmus operovat vnímanými a pociťovanými atomiemi, např. používáním svého pohybového ústrojí. Člověk může např. prostřednictvím atomií I. a II. signální soustavy operovat i atomiemi, ve kterých je součástí jejich struktury. Organizmus může dále operovat atomiemi představ některých vnímaných a pociťovaných atomií a dále může operovat atomiemi představ, které si vyčlení ze své paměti. Organizmus může provádět všechny uvedené operace současně, každou z nich zvlášť nebo jen některé v různých kombinacích.

PŮSOBENÍ

Slovem působení je v článku označován každý prostorově, časově, případně prostorově i časově nebo jinak jednoznačně určený vztah, vazba, spojení, závislost, ovlivňování, souvislost, přitahování, odpuzování, kontakt apod. mezi atomiemi, které může organizmus patřící mezi druhy s vyvinutou véskutečností vnímat, pociťovat nebo si představovat. Člověk přitom může používat různé pomůcky, přístroje, zařízení apod. Vnímání, pociťování i představování si může v představivosti organizmu probíhat současně. Vznikání působení mezi atomiemi se může uskutečňovat spojováním atomií do obvykle větší struktury atomie, včleňováním jedné nebo více atomií do struktury obvykle větší atomie, vzájemným prolínáním atomií, vzájemným promísením atomií, srážením atomií, skládáním atomií, smršťováním atomií, soustřeďováním atomií, slučováním atomií, shromažďováním atomií, řetězením atomií apod. Zanikání působení mezi atomiemi se může uskutečňovat rozdělováním struktury atomií na obvykle menší atomie, vyčleňováním jedné nebo více atomií ze struktury obvykle vetších atomie, rozplýváním struktury atomií, rozpouštěním struktury atomií, rozpínáním struktury atomií, rozpojováním struktury atomií, rozkládáním struktury atomií, rozbíjením struktury atomií, rozcházením struktury atomií, rozháněním struktury atomií apod. Vznikání a zanikání působení mezi atomiemi se může uskutečňovat také prostřednictvím působení jiných atomií. Různé varianty vznikání a zanikání působení mezi atomiemi mohou probíhat současně v různých kombinacích. Působení mezi dvěma atomiemi lze rozlišovat na jednostranné a oboustranné.

PŘÍKLADY PŮSOBENÍ
Působení mezi atomiemi může trvat různě dlouhou dobu. Např. už hodně dlouhou dobu existuje Metagalaxie, která má strukturu obsahující velké množství rozmanitých těles, která na sebe vzájemně působí gravitačními a odstředivými silami. Naproti tomu v nepatrných časových intervalech může probíhat oboustranné působení při srážkách elementárních částic mikrosvěta. Text, který člověk čte, působí jednostranně na člověka, přičemž oboustranné působení nastane, když si člověk začne do textu psát poznámky. Stroj na krájení salámu působí jednostranně na šišku salámu tak, že ji krájí na tenké plátky, pomineme-li to, že se stroj při jeho působení na salám opotřebovává. Tři lidé na sebe vzájemně působí mluvením při diskusi, ale mohou na sebe vzájemně působit také tak, že se začnou vzájemně prát. Cihly, z nichž je postavena zeď, jsou mezi sebou spojeny pevným působením malty, která s nimi tvoří strukturu atomie - zdi. Neurony v mozkové tkáni, propojené výběžky svých nervových vláken, na sebe vzájemně působí prostřednictvím nervových impulzů. i fotbalovém utkání na sebe oboustranně působí dvě jedenáctky fotbalistů. V předvolební kampani působí politické strany převážně jednostranně na občany státu, přičemž obvykle působí také vzájemně mezi sebou. Armády znepřátelených států na sebe působí například ve válce o území. Příkladem neobyčejně obsáhlého, komplikovaného, složitého a rozmanitého působení je komplexní působení mezi lidstvem a světem, ve kterém lidstvo žije jako atomie jeho struktury.

PŘÍKLADY ATOMIÍ PŘEDSTAV II.
Jako další příklady atomií představ je možné uvést všechny výše uvedené příklady působení, které se vesměs mohou vyskytovat převážně v představivosti lidí. V představivosti organizmů s málo vyvinutou véskutečností, tj. především s málo vyvinutými vjemovými orgány a představivostí, žijících např. téměř v úplné tmě někde v hlubinách oceánů, se vyskytují relativně jednoduché atomie chuťových a hmatových představ a atomie představ působení se u nich možná nevyskytují. Zcela určitě se atomie představ působení vyskytují v představivosti savců a dalších druhů organizmů s dobře vyvinutou véskutečností. V představivosti lidí se vyskytují atomie řetězců na sebe navazujících představ, např. představa řečnického projevu politika, kterou má politik připravenou před projevem v televizi. V představivosti lidí se mohou vyskytovat atpmie komplikovaných a složitých seskupení představ, např. soustava představ Einsteinovy obecné teorie relativity nebo představa výše uvedeného ideálního organizmu. Příkladem složitější logicky uspořádané soustavy atomií představ může být i v tomto článku popisovaná a vysvětlovaná Teorie vševývoje.
K atomiím představ je možné poznamenat, že veškerá komunikace představ mezi lidmi se uskutečňuje prostřednictvím rozmanitých, nepřetržitě se vyvíjejících komunikačních prostředků. Přitom drtivá většina komunikovaných představ má formu v různé míře kombinovaných řetězců a seskupení představ, tj. v podstatě v různé míře kombinovaných "vyprávění příběhů" a "popisů stavů". Přitom jsou atomie představ, jejich řetězce i seskupení vždy komunikovány tak, že racionalita informací je v různé míře a poměru zkreslena fantazií, emocionalitou a použitou komunikační technikou.


ABSTRAKTNÍ MYŠLENÍ
Struktura nejvyspělejších dosud známých organizmů s véskutečností obsahuje atomii paměti, atomii vůle a atomii představivosti. Strukturu paměti popisuje jedna starší fyziologická teorie paměti organizmů s centrální nervovou soustavou. Tato teorie bude pravděpodobně dříve či později potvrzena přímým pozorováním nebo měřením. Podle této teorie má paměť podobu různě intenzivních, různě dlouhých a různě tvarovaných nervových impulzů, které neustále obíhají paměťovými smyčkami nervových vláken, tvořených výběžky rozmanitých paměťových neuronů.
Pravděpodobně podobnou strukturu jako paměť organizmů s véskutečností má i jejich vůle a představivost.
Působení uvedených atomií ve struktuře organizmů s véskutečností lze popsat pomocí následujícího příkladu:
Nervové impulzy z pocitového ústrojí putují nervovými vlákny do vůle organizmu. Po včlenění nervových impulzů z pocitového ústrojí do vůle organizmu se z vůle organizmu vyčlení nervové impulzy, které putují nervovými vlákny do paměti organizmu. Po včlenění nervových impulzů do paměti organizmu se z paměti organizmu vyčlení nervové impulzy, které putují nervovými vlákny do představivosti organizmu. Včleněním nervových impulzů do představivosti organizmu vznikne v představivosti organizmu nejméně jedna představa, např. představa požírání potravy u organizmu pociťujícího hlad.
Příklad tvořivého abstraktního způsobu myšlení člověka lze zjednodušeně popsat tak, že člověk svou vůlí může působit na svou paměť, která působením na jeho představivost v jeho představivosti vytvoří představy. Na svou představivost může člověk dále působit svou vůlí tak, že z paměti vyčleněné představy v jeho představivosti na sebe nechá vzájemně působit, čímž může vzniknout v představivosti člověka dosud neznámá představa, kterou může člověk působením vůle včlenit do své paměti.
Existence dosud neznámé představy v paměti člověka může mít za následek to, že člověk svou vůlí začne působit na paměť a řetězce dalších atomií v jeho struktuře tak, že vytvoří vynález, originální umělecké dílo, vědeckou teorii apod.

REÁLPŮSOBENÍ
Poslední slovo, jehož význam je pro popis a vysvětlení podstaty teorie vševývoje nezbytné popsat a vysvětlit, je slovo reálpůsobení. Slovem reálpůsobení je v článku označován každý prostorově, časově, případně prostorově i časově nebo jinak jednoznačně určený vztah, vazba, spojení, závislost, ovlivňování, souvislost, přitahování, odpuzování, kontakt apod. mezi reálatomiemi, které může ideální organizmus vnímat, pociťovat nebo si představovat jako prostorově, časově nebo jiným způsobem jednoznačně určená vazba, spojení, uspořádání. vztah, ovlivňování, řetězení, kontakt apod. mezi reálatomiemi.

PŘÍKLADY REÁLPŮSOBENÍ
Jako příklady reálpůsobení mezi reálatomiemi mohou posloužit všechny výše uvedené příklady působení mezi atomiemi. Podmnožina působení mezi atomiemi je nepatrnou částí nekonečné množiny reálpůsobení mezi reálatomiemi.

PODSTATA TEORIE VŠEVÝVOJE REÁLSKUTEČNOSTI

Podstata teorie vševývoje reálskutečnosti spočívá v tom, že se vševývoj uskutečňuje vznikáním, průběhem a zanikáním reálpůsobení mezi reálatomiemi


 
PŘÍKLAD POUŽITÍ TEORIE VŠEVÝVOJE K TVOŘIVÉMU LOGICKÉMU MYŠLENÍ Č. I.

Atomie Č.1
LABYRINTOVÁ UCPÁVKA používaná např k těsnění hřídelů u parních turbín.

Atomie Č.2
ŠROUBOVÝ KOMPRESOR

Atomie Č.1 + Atomie Č.2
RYZE ROTAČNÍ SPALOVACÍ MOTOR
Skloubením uvedených atomií vznikne ryze rotační spalovací motor, ve kterém jsou v ose dělené podlouhlé skříní uloženy dva rotory, které do sebe zapadají závity, a to prakticky stejně jako do sebe zapadají závity šroubového kompresoru. Skříň má tvar dvou komolých kuželů spojených menšími podstavami. Kuželovitému tvaru skříně odpovídá tvar rotorů. Mezi rotory a skříní jsou uzavřené dutiny ve tvaru osmičky, které se při otáčení rotorů posouvají od sání k výfuku, přičemž se jejich objem postupně zmenšuje tak, že uprostřed skříně je minimální. Uprostřed skříně jsou do motoru zaústěny vstřikovací trysky nebo elektrická zapalování.

Na stejném principu je možné vyvinout kompresor, vývěvu nebo jiný stroj využívající plynulé změny objemu vzdušiny.


 
PŘÍKLAD POUŽITÍ TEORIE VŠEVÝVOJE K TVOŘIVÉMU LOGICKÉMU MYŠLENÍ Č. II.

Atomie Č.1
NÁBOŽENSKÉ VNÍMÁNÍ SVĚTA

Atomie Č.2
VĚDECKÉ VNÍMÁNÍ SVĚTA

Atomie Č.3
JEDNOTNÝ VÝKLAD VĚDECKÉHO A NÁBOŽENSKÉHO VNÍMÁNÍ SVĚTAV Teorii vševývoje je definice ideálního organizmu, který má neomezeně dokonalé vjemové orgány, pocitová ústrojí a intelekt a je schopný vnímat, pociťovat a představovat si všechno, co bylo, je a bude, v dosud známém prostoru i za jeho hranicemi. Ideální organizmus je schopný vnímat cokoliv, kdekoliv, a to tak, že to může vnímat neomezeně nejen směrem k drobným podstrukturám sledovaných objektů, ale je schopen vnímat realitu neomezeně i směrem k nadstrukturám sledovaných objektů, a to vše v libovolně dlouhém časovém intervalu. Pozoruje-li ideální organizmus živý organizmus, potom může bez omezení vnímat všechny jeho fyziologické funkce v libovolně malých podrobnostech. Uvedený ideální organizmus může např. vnímat podrobnosti neomezeně malých objektů v nekonečně velké vzdálenosti. Ideální organizmus může např. do neomezeně malých podrobností vnímat strukturu člověka včetně všech jeho fyziologických funkcí, které se projevují např. abstraktním myšlením.


Definice ideálního organizmu   je v podstatě  definicí boha. Ve vesmíru zcela určitě existuje život na mnoha jiných planetách. Život na jiných planetách se zcela určitě nenachází v totožném stádii vývoje jako život na naší planetě. Ve vesmíru jsou zcela určitě planety, kde je stav vývoje civilizace v porovnání se stavem naší civilizace opožděný. Zcela určitě jsou ve vesmíru také planety s civilizacemi, které jsou podstatně vyvinutější v porovnání s naší civilizací. Zcela určitě jsou ve vesmíru i civilizace, které dosáhly takového stupně vývoje, že se schopnosti jejich organizmů  blíží schopnostem v Teorii vševývoje definovanému ideálnímu organizmu.

Z výše uvedeného logicky vyplívá, že ve vesmíru je nejméně jedna civilizace, která sdružuje organizmy, které jsou z 99,99...% podobné ideálnímu organizmu. Jinak řečeno: Bůh tj. ideální organizmus existuje z pravděpodobností 99,99... %.


 
Noy Perets
 
 
.
 
 
 
 
 
 
Podílet se
 
 
 
 
 
 
 

 
 


MONOGRAFIEDruga R. a Petrovický P. (1989): Anatomie centrálního nervového systému, Fakulta všeobecného lékařství, Univerzita Karlova v Praze.
Hajn M. (1969): Přehled přesné mechaniky, Státní nakladatelství technické literatury v Praze.
Strázký J. (1988) Řízení technické tvůrčí práce, vynálezectví a zlepšovatelství, Státní nakladatelství technické literatury v Praze.
ČLÁNEKY V ČASOPISECH
Funda O. (2009): Filosofické tázání ve shodě se skutečností - ale jak poznat, co je skutečnost? Otazník nad filosofií. Filosofie dnes 1/2009 s. 7-33
Hyne S. a Klinerová V. (2010) Neurobiologie paměti, Československá fyziologie 2/2010 s. 44-47
Materna P. a Kominíček V. (2010) Pojmy aneb co bylo dříve, Filosofický časopis 7/2011 s. 733-747
 
 30.12.2014 Miloslav Dědek